Ehrlichiose

Wat is Erlichia?

Ehrlichiose is een ziekte die door teken wordt verspreid. Door de tekenbeet wordt de hond geinfecteerd met Erhlichia, een bacterieachtig organisme. Na infectie vermeerderd de Ehrlichia en tast de witte bloedlichaampjes aan.Teken besmet met deze bacterie komen voornamelijk voor rond het Middellandse Zeegebied. Toch zijn er net als bij andere tekenziekten meldingen van besmette honden die nooit in het buitenland zijn geweest. De eerste verschijnselen kunnen ontstaan 5 tot 21 dagen na besmetting.

 

Verschijnselen

 • Koorts
 • Sloomheid
 • Rillingen
 • Gebrek aan eetlust
 • Bloedarmoede
 • Minder vaak voorkomend zijn;
 • Gezwollen lymfeklieren
 • Pijnlijke spieren en gewrichten
 • Neusbloedinging
 • Bloed in de urine
 • Rug en nekpijn
 • Ooginfecties
 • Toevallen
 • Ademhalingsproblemen
 • Hartproblemen

 De ziekte kan veel overeenkomsten vertonen met Babesiose en Leishmaniose en ook in combinatie met deze ziekten gezien worden.

 

Dianostiek van Ehrlichia

Een verhaal van verblijf in het buitenland (maar tegenwoordig komt het ook af en toe voor in Nederland), het uitblijven van resultaat van andere
behandeling de vage klachten doet bij een oplettende dierenarts het vermoeden rijzen dat we hier met Ehrlichia te maken kunnen hebben. De diagnose wordt uiteindelijk bevestigd door bloedonderzoek. Verhoogde activiteit van de lever, een laag aantal witte bloedcellen en een laag aantal bloedplaatjes zijn aanwijzingen. Wanneer er antistoffen aanwezig zijn, is de hond in elk geval met de ziekteverwekker in aanraking geweest. Als hij daarnaast een aantal van de genoemde symptomen vertoont, kan men er redelijk zeker van zijn dat hij aan Ehrlichiose lijdt.

 

Behandeling van Ehrlichiose

Indien vroeg ontdekt kan Ehrlichiose goed behandeld worden met antibiotica. Doxycyline is het middel van eerste keus en moet minimaal 3 weken maar soms ook wel enkele maanden gegeven worden.