Privacy Policy

Voor het laatst bijgewerkt op 16 maart 2021

Wij  Kings Goldendoodles Europe (“bedrijf”, “wij”, “ons”, of “onze”) zijn toegewijd aan het beschermen van uw persoonlijke informatie en uw recht op privacy. Als u vragen of opmerkingen heeft over ons beleid, of onze praktijken met betrekking tot uw persoonlijke informatie, neem dan contact met ons op via admin@goldendoodle.nl

Wanneer u onze website bezoekt en gebruik maakt van onze diensten, vertrouwt u ons uw persoonlijke informatie toe. Wij nemen uw privacy zeer serieus. In deze privacyverklaring beschrijven wij ons privacy beleid. Wij proberen u zo duidelijk mogelijk uit te leggen welke informatie wij verzamelen, hoe wij deze gebruiken en welke rechten u heeft met betrekking tot deze informatie. Wij hopen dat u even de tijd neemt om het aandachtig door te lezen, want het is belangrijk. Als er bepalingen in dit privacy beleid zijn waar u het niet mee eens bent, verzoeken wij u geen gebruik meer te maken van onze en onze diensten.

Dit privacy beleid is van toepassing op alle informatie die wordt verzameld via onze en/of aanverwante diensten, verkoop, marketing of evenementen (in dit privacy beleid worden deze gezamenlijk aangeduid als de “Sites”).

Lees dit privacy beleid zorgvuldig door, omdat het u zal helpen weloverwogen beslissingen te nemen over het delen van uw persoonsgegevens met ons.

 

Persoonsgegevens die u aan ons bekend maakt

In het kort: Wij verzamelen persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, zoals naam, adres, contactgegevens en betalingsinformatie.

Wij verzamelen persoonlijke informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u zich registreert voor de wachtlijst, of interesse toont in het verkrijgen van informatie over ons of onze producten en diensten.

De persoonlijke informatie die wij verzamelen hangt af van de context van uw interacties met ons en de , de keuzes die u maakt en de producten en functies die u gebruikt. De persoonlijke informatie die wij verzamelen kan het volgende omvatten:

Naam en contactgegevens. Wij verzamelen uw voor- en achternaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, en andere soortgelijke contactgegevens.

Betalingsgegevens. Wij verzamelen gegevens die nodig zijn om uw betaling te verwerken als u aankopen doet, zoals het nummer van uw betaalinstrument (zoals een creditcardnummer), en de beveiligingscode die bij uw betaalinstrument hoort. Alle betalingsgegevens worden opgeslagen door onze betalingsverwerker en u dient het privacy beleid daarvan te bekijken en rechtstreeks contact op te nemen met de betalingsverwerker om uw vragen te beantwoorden.

Alle persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt moet waarheidsgetrouw, volledig en accuraat zijn, en u dient ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in deze persoonlijke informatie.

 

Automatisch verzamelde informatie

In het kort: Sommige informatie – zoals IP-adres en/of browser- en apparaat kenmerken – wordt automatisch verzameld wanneer u onze website bezoekt.

Wij verzamelen automatisch bepaalde informatie wanneer u onze website bezoekt, gebruikt of er doorheen navigeert. Deze informatie onthult niet uw specifieke identiteit (zoals uw naam of contactgegevens), maar kan apparaat- en gebruiksinformatie bevatten, zoals uw IP-adres, browser- en apparaat kenmerken, besturingssysteem, taalvoorkeuren, verwijzende URL’s, apparaatnaam, land, locatie, informatie over hoe en wanneer u onze website gebruikt en andere technische informatie. Deze informatie is in de eerste plaats nodig om de veiligheid en de werking van ons systeem te handhaven en voor onze interne analyse- en rapportagedoeleinden.

Zoals veel bedrijven, verzamelen wij ook informatie via cookies en soortgelijke technologieën.

Verzamelde informatie uit andere bronnen

In het kort: We kunnen beperkte gegevens verzamelen uit openbare databases, marketing partners en andere externe bronnen.

 

Wij kunnen informatie over u verkrijgen uit andere bronnen, zoals openbare databases, gezamenlijke marketing partners en andere derde partijen. Voorbeelden van de informatie die wij van andere bronnen ontvangen zijn: profielinformatie van socialmedia; marketing leads en zoekresultaten en links, inclusief betaalde vermeldingen (zoals gesponsorde links).

2. Wordt uw informatie met iemand gedeeld?

In het kort: We delen alleen informatie met uw toestemming, om te voldoen aan wetten, om uw rechten te beschermen, of om te voldoen aan zakelijke verplichtingen.

Wij kunnen gegevens verwerken of delen op basis van de volgende rechtsgrondslag:

  • Toestemming: Wij kunnen uw gegevens verwerken als u ons specifieke toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens voor een specifiek doel te gebruiken.
  • Gerechtvaardigde belangen: Wij kunnen uw gegevens verwerken wanneer dit redelijkerwijs noodzakelijk is om onze legitieme zakelijke belangen te verwezenlijken.
  • Uitvoering van een contract: Wanneer wij een contract met u hebben gesloten, kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken om aan de voorwaarden van ons contract te voldoen.
  • Wettelijke verplichtingen: Wij kunnen uw informatie openbaar maken wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, verzoeken van de overheid, een gerechtelijke procedure, een gerechtelijk bevel of een juridisch proces, zoals in reactie op een gerechtelijk bevel of een dagvaarding (inclusief in reactie op overheidsinstanties om te voldoen aan vereisten op het gebied van nationale veiligheid of wetshandhaving).
  • Vitale belangen: Wij kunnen uw informatie openbaar maken wanneer wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is voor het onderzoeken, voorkomen of ondernemen van actie met betrekking tot mogelijke schendingen van ons beleid, verdenking van fraude, situaties waarbij sprake is van mogelijke bedreigingen voor de veiligheid van personen en illegale activiteiten, of als bewijs in een rechtszaak waarin wij betrokken zijn.

Meer specifiek kan het nodig zijn dat wij uw gegevens verwerken of uw persoonlijke informatie delen in de volgende situaties: 

  • Verkopers, consultants en andere derde-partij dienstverleners. Wij kunnen uw gegevens delen met externe verkopers, dienstverleners, aannemers of agenten die diensten voor ons of namens ons uitvoeren en die toegang tot dergelijke informatie nodig hebben om dat werk te kunnen doen. Voorbeelden hiervan zijn: betalingsverwerking, gegevensanalyse, bezorging van e-mails, hostingdiensten, klantenservice en marketinginspanningen. Wij kunnen geselecteerde derde partijen toestaan om tracking technologie te gebruiken op de, die hen in staat zal stellen om gegevens te verzamelen over hoe u interageert met de in de tijd. Deze informatie kan onder andere worden gebruikt om gegevens te analyseren en te traceren, de populariteit van bepaalde inhoud te bepalen en de online activiteit beter te begrijpen. Tenzij beschreven in dit Beleid, delen, verkopen, verhuren of verhandelen wij geen van uw gegevens met derden voor hun promotionele doeleinden.
  • Bedrijfsoverdrachten. Wij kunnen uw informatie delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering, of overname van al of een deel van ons bedrijf aan een ander bedrijf.
  • Derde-partij adverteerders. Wij kunnen derde advertentiebedrijven gebruiken om advertenties te dienen wanneer u de Website bezoekt. Deze bedrijven kunnen informatie over uw bezoeken aan onze Website(s) en andere websites gebruiken die in web cookies en andere het volgen technologieën wordt bevat om advertenties over goederen en de diensten van belang aan u te verstrekken.
  • Filialen. Wij kunnen uw informatie delen met onze filialen, in welk geval wij van deze filialen zullen eisen dat zij dit privacybeleid naleven. Filialen omvatten onze moedermaatschappij en alle dochterondernemingen, joint venture partners of andere bedrijven die wij controleren of die onder gemeenschappelijke controle met ons staan.
  • Zakenpartners. Wij kunnen uw informatie delen met onze zakenpartners om u bepaalde producten, diensten of promoties aan te bieden.

3. Gebruiken wij cookies en andere tracking technologieën?

In het kort: Wij kunnen cookies en andere tracking technologieën gebruiken om uw informatie te verzamelen en op te slaan.

We kunnen cookies en soortgelijke traceer technologieën (zoals webbakens en pixels) gebruiken om toegang te krijgen tot informatie of deze op te slaan. Specifieke informatie over hoe wij dergelijke technologieën gebruiken en hoe u bepaalde cookies kunt weigeren, is te vinden in ons Cookiebeleid.

4.Wat is ons standpunt ten aanzien van websites van derden?

In het kort: Wij zijn niet verantwoordelijk voor de veiligheid van informatie die u deelt met derde aanbieders die adverteren voor, maar niet gelieerd zijn aan, onze websites.

Deze kunnen advertenties bevatten van derden die niet aan ons gelieerd zijn en die kunnen linken naar andere websites, online diensten of mobiele applicaties. Wij kunnen de veiligheid en privacy van gegevens die u aan derden verstrekt niet garanderen. Alle gegevens die door derden worden verzameld, vallen niet onder dit privacy beleid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy- en beveiliging praktijken en het beleid van derden, met inbegrip van andere websites, diensten of toepassingen die kunnen worden gekoppeld aan of van de . U dient het beleid van dergelijke derden te bekijken en rechtstreeks contact met hen op te nemen om te reageren op uw vragen.

 

5. Hoe lang bewaren wij uw informatie?

In het kort: Wij bewaren uw informatie zo lang als nodig is om de in dit privacy beleid uiteengezette doeleinden te vervullen, tenzij anders vereist door de wet.

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang dat nodig is voor de doeleinden die in dit privacy beleid worden uiteengezet, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is (zoals fiscale, boekhoudkundige of andere wettelijke vereisten).

Wanneer wij geen lopende legitieme zakelijke noodzaak hebben om uw persoonlijke informatie te verwerken, zullen wij deze ofwel verwijderen of anonimiseren, of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonlijke informatie is opgeslagen in back-up archieven), dan zullen wij uw persoonlijke informatie veilig opslaan en isoleren van enige verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

 

6. Hoe houden wij uw informatie veilig?

In het kort: Wij streven ernaar uw persoonlijke informatie te beschermen door middel van een systeem van organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen.

Wij hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om de veiligheid van de door ons verwerkte persoonlijke informatie te beschermen. Bedenk echter ook dat wij niet kunnen garanderen dat het internet zelf 100% veilig is. Hoewel wij ons best zullen doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, is de overdracht van persoonlijke informatie naar en van ons op uw eigen risico. U dient alleen toegang te krijgen tot de diensten binnen een beveiligde omgeving.

 

7. Wat zijn uw privacy rechten?

In het kort: In sommige regio’s, zoals de Europese Economische Ruimte, heeft u rechten die u meer toegang geven tot en controle over uw persoonlijke informatie. U kunt uw account op elk moment bekijken, wijzigen of beëindigen.

In sommige regio’s (zoals de Europese Economische Ruimte) heeft u bepaalde rechten op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Het kan daarbij gaan om het recht (i) om toegang te vragen tot en een kopie te krijgen van uw persoonsgegevens, (ii) om rectificatie of wissing te vragen, (iii) om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, en (iv) indien van toepassing, om gegevensoverdraagbaarheid. In bepaalde omstandigheden kunt u ook het recht hebben om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Om een dergelijk verzoek in te dienen, kunt u gebruik maken van de hieronder vermelde contactgegevens. Wij zullen elk verzoek in overweging nemen en opvolgen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Indien wij ons baseren op uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Dit zal echter geen invloed hebben op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking ervan.

Als u in de Europese Economische Ruimte woont en van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. U kunt hun contactgegevens hier vinden: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Accountgegevens

Als u op enig moment de informatie in uw account wilt bekijken of wijzigen of uw account wilt beëindigen, kunt u dat doen:

Op uw verzoek om uw account te beëindigen, zullen wij uw account en informatie deactiveren of verwijderen uit onze actieve databases. Sommige informatie kan echter in onze bestanden worden bewaard om fraude te voorkomen, problemen op te lossen, te helpen bij eventuele onderzoeken, onze gebruiksvoorwaarden af te dwingen en/of aan wettelijke vereisten te voldoen.

Opt-out van e-mail marketing: U kunt zich op elk gewenst moment afmelden van onze marketing e-maillijst door te klikken op de afmeldlink in de e-mails die wij versturen of door contact met ons op te nemen via de onderstaande gegevens. U wordt dan verwijderd van de marketing e-maillijst – wij zullen u echter nog steeds service-gerelateerde e-mails moeten sturen die noodzakelijk zijn voor de administratie en het gebruik van uw account. Om u anders af te melden, kunt u:

8. Controles voor Do-Not-Track Functies

De meeste webbrowsers en sommige mobiele besturingssystemen en mobiele toepassingen bevatten een Do-Not-Track (“DNT”)-functie of -instelling die u kunt activeren om uw privacy voorkeur aan te geven om geen gegevens over uw online browse activiteiten te laten controleren en verzamelen. Er is nog geen uniforme technologie standaard voor het herkennen en implementeren van DNT-signalen vastgesteld. Als zodanig reageren wij momenteel niet op DNT-browser signalen of andere mechanismen die automatisch uw keuze kenbaar maken om niet online te worden gevolgd. Als er in de toekomst een standaard voor online tracking wordt aangenomen waaraan wij ons moeten houden, zullen wij u over die praktijk informeren in een herziene versie van dit Privacy beleid.

9. Hebben inwoners van Californië specifieke privacyrechten?

In het kort: Ja, als u een inwoner van Californië bent, heeft u specifieke rechten met betrekking tot toegang tot uw persoonlijke informatie.

California Civil Code Section 1798.83, ook bekend als de “Shine The Light” wet, staat onze gebruikers die ingezetenen van Californië zijn toe om eenmaal per jaar en gratis informatie van ons op te vragen en te verkrijgen over categorieën van persoonlijke informatie (indien van toepassing) die we aan derden hebben verstrekt voor direct marketing doeleinden en de namen en adressen van alle derden waarmee we persoonlijke informatie hebben gedeeld in het direct voorafgaande kalenderjaar. Als u een inwoner van Californië bent en een dergelijk verzoek wilt indienen, dient u uw verzoek schriftelijk bij ons in te dienen via de onderstaande contactgegevens.

Als u jonger bent dan 18 jaar, woonachtig bent in Californië, en een geregistreerde account hebt bij de , heeft u het recht om te verzoeken om verwijdering van ongewenste gegevens die u publiekelijk plaatst op de . Om te verzoeken om verwijdering van dergelijke gegevens, neem dan contact met ons op via de onderstaande contactgegevens, en vermeld het e-mailadres dat is gekoppeld aan uw account en een verklaring dat u woonachtig bent in Californië. Wij zullen ervoor zorgen dat de gegevens niet publiekelijk worden weergegeven op de, maar wees u ervan bewust dat de gegevens mogelijk niet volledig of volledig uit onze systemen worden verwijderd.

10. Werken we dit beleid bij?

In het kort: Ja, we zullen dit beleid bijwerken wanneer dat nodig is om te blijven voldoen aan de relevante wetgeving.

Wij kunnen dit privacy beleid van tijd tot tijd bijwerken. De bijgewerkte versie zal worden aangegeven met een bijgewerkte “Herziene” datum en de bijgewerkte versie zal van kracht worden zodra deze toegankelijk is. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen in dit privacy beleid, kunnen we u daarvan op de hoogte brengen door een duidelijk zichtbare kennisgeving van dergelijke wijzigingen te plaatsen of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. Wij raden u aan dit privacy beleid regelmatig door te nemen om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij uw informatie beschermen.

11. Hoe kunt u contact met ons opnemen over dit beleid?

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit beleid, kunt u ons e-mailen op: admin@goldendoodle.nl